Vítejte na stránkách obce Obec Činěves.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Pověsti


Dušičková noc

Jistá tetka z Činěvsi se probudila v dušičkové noci. Měsíček svítil jako ve dne, a tak si myslela, že je už ráno. Oblékla si šaty a honem spěchala do kostela. Ve zvonici Na Jílovce zvonil ohniváč na zvon a kostelíček byl plný lidí. Kněz již sloužil u oltáře mši. Tetka se mohla studem propadnout, že zmeškala začátek mše svaté. Usedla do jedné z lavic v zadní řadě, začala se rozhlížet po kostele a uvědomovala si, že vidí samé neznámé tváře. Stále nikoho nemohla poznat a strašně se tomu divila. Pojednou se roztřásla strachem. Začala si vybavovat, že vidí dávno zemřelé sousedy. Tu do ní drkla jí známá sousedka, kterou nedávno pochovali na zdejší hřbitov, a povídá jí: „Ale kmotřičko, co jsi to učinila, to je naše mše, a jak skončí, bude s tebou zle, jestli tu s námi zůstaneš. Svlékni proto svůj kožíšek a honem utíkej odtud!“ Vyjevená tetka svlékla kožich a honem upalovala k domovu. Ráno nad hřbitovními vraty, kde byla do kamene vytesaná lebka, nalezli lidé tetčin roztrhaný kožíšek.

Zdroj: TUZAR, Bohumil. Truhlice pověstí a starých příběhů okresu Nymburk. Nymburk : VEGA-L, 2003. 427 s. ISBN 80-86757-12-9.

O tvrzi Krsovníku

Tak jako v mnoha místech okresu stávala i v Činěvsi tvrz. Místo stavby však nelze po tolika letech zcela bezpečně určit. Podle místní pověsti sed tvrz vypínala pravděpodobně na konci, kde je dnes dům čp. 12. Ve dvoře toho domu bylo objeveno sklepení s opálenými cihlami. Poblíž místa domnělé tvrze je rybník Kusovník, jehož název patrně souvisí s Jindřichem Krsovským, který pocházel z vladyckého rodu Krsů. V roce 1589 měl ve vsi dvorec, jenž byl roku 1602 přikoupen k majetku komorního panství poděbradského. Zda však má tento dvorec vztah k tvrzi, není prokázáno. Převládá domněnka, že tvrz stála blíže ke kostelu, kde se říkalo Na Jílovce. Vypráví se, že v místě bývalé tvrze je ukryt veliký poklad.

Zdroj: TUZAR, Bohumil. Truhlice pověstí a starých příběhů okresu Nymburk. Nymburk : VEGA-L, 2003. 427 s. ISBN 80-86757-12-9.


Pověst o ohnivém muži-ohniváči

V místě zvaném Na Jílovce stávala před postavením kostela dřevěná zvonice. V půlnoci se na věži zjevoval strašlivý, jiskrami sršící ohnivý muž a silně bil na zvon na dřevěné věži. Bylo to vždy zlé znamení – předzvěst úmrtí některého občana obce.

Zdroj: TUZAR, Bohumil. Truhlice pověstí a starých příběhů okresu Nymburk. Nymburk : VEGA-L, 2003. 427 s. ISBN 80-86757-12-9.


Starý zločin

Nedaleko Činěvsi, v polích, stával starý kříž, u kterého kdysi kopali dělníci rýhy pro melioraci. Při práci v zemi se přišlo na kostru muže, jak lidé odhadovali, starého asi 40 let. Mrtvý byl uvázán na prkně, jehož zbytky byly také nalezeny. Usoudilo se, že zde pohřbený muž byl v dávné době obětí zločinu – mordu, ale ani nejstarší lidé si na žádný zločin nepamatovali.

Zdroj: TUZAR, Bohumil. Truhlice pověstí a starých příběhů okresu Nymburk. Nymburk : VEGA-L, 2003. 427 s. ISBN 80-86757-12-9.

Tři zlaté cihly

Ve studánce v Paroulkově zahradě jsou tři cihly. Když je někdo vyndá, zatopí se celá vesnice.

publikováno: 16. 12. 2023 01:00, OI admin

Novinky z obce

  • začíná ve - končí v
  • Obec Činěves
Zjištění zájmu přípojky optického kabelu

Zjištění zájmu přípojky optického kabelu

Obecní úřad oznamuje, že od 15.5.2024 bude v obci probíhat zjišťování zájmu o zavedení přípojky optického kabelu pro inernet. 

Úřad
Obec
  • Josef Hordina

Velikonoční tvoření

Tradiční velikonoční tvoření v klubu důchodců. Děti ale i jejich rodiče si vyzkoušely různé výtvarné techniky a odnesly si  domů soustu dekorací a výrobků.

Obec
Volný čas
  • František Moravec
  • 100
Uzavření knihovny 2.5.2024

Uzavření knihovny 2.5.2024

Dne 2.5.2024 bude uzavřena obecní knihovna. Děkujeme za pochopení.

Obec
Volný čas