Vítejte na stránkách obce Obec Činěves.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Významné osobnosti

Msgr.Jan Nepomuk Klein

Narodil se 6. ledna 1821 v Oboře, ta v současnosti tvoří městskou zástavbu Hradec Králové. Církevní studium absolvoval v uvedeném městě a v Praze. Na kněze byl vysvěcen dne 25. července 1844 a od 1. srpna téhož roku vykonával funkci kaplana v Ostružně. Tady setrval jako kaplan a administrátor do roku 1854, než nastoupil na nové působiště v Hradci Králové. Zde mu svěřili výkon funkce staršího kaplana, konkrétně pracoval jako katecheta hradeckých dívčích škol a správa věznice v Hradci Králové. Po období praxe v novém poslání byl 2. srpna 1857 jmenován kurátorem nově zřízeném vězeňském centrálním ústavu se sídlem v Kartouzích Valdických. Ve vězeňství se pohyboval až do 28. února 1859, to odešel pracovat do funkce administrátora děkanství v Hradci Králové. Ještě v listopadu stejného roku je pak převeden do kněžského semináře do hodnosti spirituála a zároveň je zpovědníkem řádových školských sester.

Dnem 4. ledna 1865 je povýšen na rektora jmenovaného semináře, současně se stal radou manželského soudu a konsistořním přísedícím radou. V dalším období ho postihlo neupřesněné onemocnění, které nepomohlo odstranit ani léčení v Karlových Varech. Ze zdravotních důvodů si pak Klein zažádal o přeložení mimo Hradec Králové a byl umístěn v děkanství ve Vysokém Mýtě. Ani zde však nemoc neustupovala a děkan opět požádal o přeložení na menší farní obvod. Od 1. září 1891 pak nastoupil na další působiště, tentokrát faru v Činěvsi. K datu 31. října téhož roku je jmenován zdejším děkanem a biskupským konsistořním radou. V roce 1891 jej dále biskup Josef Heis jmenoval arciknězem kraje Jičínského. Nejvyšší církevní vyznamenání Klein obdržel v roce 1894, to jej papež Lev XIII. Jmenoval apoštolským protonotářem. Tento čestný titul opravňuje jeho nositele užívat před jménem označení Monsignore (Mons.).

Zásluhy J. Kleina v práci pro lidi a společnost byly poprvé oceněny v roce 1866, kdy mu saský král udělil titul rytíř řádu Albrechta Srdnatého za ošetřování raněných saských vojínů. V roce 1898 byl Klein oceněn podruhé, císař František Josef I. ho jmenoval rytířem jeho řádu. Vyznamenání kněze ohodnocovalo jeho celoživotní církevní dráhu a osobní mimořádné dobročinné zásluhy.

Jak již byl zmíněno, v roce 1871 nastoupil J. Klein ke konání duchovní služby do Činěvse. Pro své nové působiště vykonal kněz jen těžko ocenitelnou míru dobročinnosti. V první době svého působení Klein v roce 1885 prosadil stavbu druhé školní budovy a finančně se též podílel na její stavbě. V roce 1888 dále zakoupil místní nemovitost čp. 28 a nechal ji adaptovat na zařízení opatrovny dětí. Ke správě této instituce povolal do Činěvse zástupce řádu Kongregace chudých školských sester de Notre Dame se sídlem v Horažďovicích. Do místního školství prosadil zařazení pokračovací školy pro dívky. Klein také zvelebil část místního veřejného prostranství prostřednictvím památníku sochy Panny Marie umístěné na sloupovém podstavci. Jeden z pramenů historických odkazů uvádí, že kněz věnoval zdejší obci okolo 70.000 korun z církevních výnosů. Jako dobrý hospodář se Klein staral i o kostel sv. Václav i přilehlou faru, kterou nechal zmodernizovat. Nezapomínal ani na vybavení kostela novými výtvarnými díly, objednal namalování nových obrazů do bočních oltářů. Až v Bavorsku pak nechal také vyrobit nové kostelní okenní vitráže.

Po dlouhém a dobročinností naplněném životě zemřel Mons. J. Klein 4. prosince 1908 a 9. prosince byl uložen k věčnému spánku na hřbitově v Činěvsi, za presbytářem kostela sv. Václava.

Daleko před tím, v roce 1891, jmenovali místní zastupitelé kněze čestným občanem Činěvse. Plechovou desku s informací o jeho osobnosti ukradl zloděj a historické souvislosti mizí. Obec i církev snad spojí síly a uvedou tuto neúctu do pořádku.

Sepsáno kronikářem Františkem Sýkorou

publikováno: 15. 12. 2023 22:50, OI admin

Novinky z obce

  • začíná ve - končí v
  • Obec Činěves
Zjištění zájmu přípojky optického kabelu

Zjištění zájmu přípojky optického kabelu

Obecní úřad oznamuje, že od 15.5.2024 bude v obci probíhat zjišťování zájmu o zavedení přípojky optického kabelu pro inernet. 

Úřad
Obec
  • Josef Hordina

Velikonoční tvoření

Tradiční velikonoční tvoření v klubu důchodců. Děti ale i jejich rodiče si vyzkoušely různé výtvarné techniky a odnesly si  domů soustu dekorací a výrobků.

Obec
Volný čas
  • František Moravec
  • 75
Uzavření knihovny 2.5.2024

Uzavření knihovny 2.5.2024

Dne 2.5.2024 bude uzavřena obecní knihovna. Děkujeme za pochopení.

Obec
Volný čas
  • Josef Hordina

Naše obec

Obec Číněves se rozprostírá na malebném západním návrší kopce, odkud je překrásný  rozhled do úrodného Polabí. Nachází se 15 km severně od Poděbrad v blízkosti silnice č. 32 Poděbrady - Jičín.

Obec