Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace
Oficiální název Obecní úřad Činěves
Kraj Středočeský
Okres Nymburk
Starosta Ing. Zuzana Bittmanová
Adresa Činěves, čp. 250, 289 01 Dymokury
Telefon 325 635 113
724 181 708
E-mail ou@cineves.cz
Úřední hodiny

OBECNÍ ÚŘAD:
Pondělí 8:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00

STAROSTA NEBO MÍSTOSTAROSTA:
Pondělí 15:00 - 17:00

Středa 15:00 - 17:00

IČO 00239046
DIČ CZ00239046
Číslo účtu ČNB 94-119191/0710
KB Nymburk 6828-191/0100
Číslo účtu stočné KB Nymburk 51-5746540217/0100
ID datové schránky 8g6aw4t
Rozpočet pro rok 2020 příjmy: 10.829.279,- Kč
výdaje: 12.963.300,- Kč

 

1. Název Obec Činěves
2. Důvod a způsob založení Obec Činěves vznikla dne 1. ledna 1993 rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR, podle ustanovení §11 zák. č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 410 /1992 Sb.), má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese z těchto vztahů odpovědnost z něho vyplývající.
3. Organizační struktura Činnost obecního úřadu je zajišťována prostřednictvím agendy starosty, místostarosty a účetní obce na adrese:

Obecní úřad Činěves
Činěves 250
289 01 Dymokury
4. Kontaktní spojení Obecní úřad Činěves
Činěves 250
289 01 Dymokury

ID datové schránky: 8g6aw4t
mob.: 724 181 708
tel: 325 635 113
další kontakt:ou@cineves.cz
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Činěves
Činěves 250
289 01 Dymokury
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad Činěves
Činěves 250
289 01 Dymokury

tel: 325 635 113
4.3. Úřední hodiny
Pondělí:

7:30 - 11:30 a 12 - 17

Starosta nebo místostarosta 15 - 17

Úterý: -
Středa: 7:30 - 11:30 a 12 - 17
Starosta nebo místostarosta 15 - 17
Čtvrtek: -
Pátek: -
 
4.4 Telefonní čísla tel: 325 635 113
mob.: 724 181 708
4.5 Čísla faxu  
4.6 Adresa Internetové stránky http://www.cineves,cz
4.7 Adresa e-podatelny  
4.8 Další elektronické adresy  
5. Bankovní spojení ČNB 94-119191/0710
Komerční banka a.s., pobočka Nymburk
číslo účtu : 6828191/0100
číslo účtu : 51-5746540217/0100 (stočné)
6. IČ 00239046
7. DČ CZ00239046
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů  
8.2 Rozpočet 2020 příjmy: 10.829.279,- Kč
výdaje: 12.963.300,- Kč
9. Žádosti o informace  
10. Příjem žádostí a dalších podání  
11. Opravné prostředky  
12. Formuláře Czech POINT:
Žádost o výpis z Obchodního rejstříku
Žádost o výpis z Živnostenského rejstříku
Žádost o výpis z Rejstříku trestů
Žádost o výpis z Katastru nemovitostí
Žádost o výpis z Registru řidičů
Žádost o výpis z Registru kvalifikovaných dodavatelů
Žádost o výpis z Insolventního rejstříku
Autorizovaná konverze dokumentů
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Veškeré návody lze najít na portálu veřejné správy zde
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy  
14.2 Vydané právní předpisy Obec Činěves vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Platný od 1.1.2011
Platný od 1.1.2012
Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Za zpracování a poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je Obec Činěves jako povinný subjekt oprávněna požadovat úhradu dle následujícího Sazebníku úhrad:

Náklady kopírování dokumentů Kč
Sazba za jednu stránku dokumentu
  a) kopie obyčejná černobílá
 

A4

- jednostranně

2,-

   

- oboustranně

3,-

 

A3

- jednostranně

4,-

   

- oboustranně

6,-

 

b) kopie barevná – sedminásobek sazby za obyčejné kopírování černobíle


Náklady na technické nosiče dat

Náklady na opatření technických nosičů dat se stanoví za 1 kus každého druhu technického nosiče dat, které odpovídají pořizovacím nákladům tohoto nosiče a činí:

CD 16,- Kč

CD-RW 24,- Kč

DVD 18,- Kč

DVD – RW 39,- Kč

disketa 3½ 6,- Kč


Výpočetní technika

Při potřebě použití výpočetní techniky na základě požadavku žadatele se stanoví sazby úhrad nákladů takto: Kč

 

tisk z počítače na laserové tiskárně (formát A4 jednostranný)

   

černobíle

5,-

   

barevně

10,-

   

digitální foto

13,-

 

kopírování na datové nosiče

   

disketa 3½

20,-

   

CD, DVD a další

50,-

Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD) žadatele se neprovádí.

Náklady na odeslání informací

Náklady na odeslání informací

Náklady na odesílání informací žadateli zahrnují náklady na poštovní služby, které tvoří cena uhrazená Obcí Činěves provozovateli poštovních služeb. K sazbám se ve všech případech připočítává úhrada za obálku (dopisnici) dle typu a formátu.


Náklady na vyhledání a zpracování informací

Sazba nákladů na přípravu a zpracování informace, jakož i náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informace se stanoví částkou 210,- Kč za každou započatou hodinu výkonu při zpracovávání informací.


Telekomunikační poplatky

Bude-li při poskytnutí informace žadateli třeba použít k jejímu zajištění či obstarání telekomunikační prostředky (telefon, fax, Internet, e-mail), bude stanovení výše náhrady nákladů vycházet z platných cenových tarifů.

Archivnictví

Výše náhrad za určené úkony na úseku archivnictví jsou stanoveny příslušným centrálním orgánem.


Výše úhrady stanovená v sazebníku nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním a zpracováním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli.

Úhrada nákladů vzniklých na základě jedné žádosti nebude po žadateli do částky 200,- Kč požadována.

Úhrada za diskety 3½ a CD bude vždy požadována a provedena.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací  
16. Licenční smlouvy žádné
16.1 Vzory licenčních smluv -----
16.2 Výhradní licence V současné době nejsou obcí Činěves poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

http://www.cineves.cz/urad/informace-poskytnute-dle-zakona-c.-106-1999-sb.-vc.-vyrocnich-zprav/vyrocni-zpravy-podle-zakona-106-1999-sb.

18. Informace o zpracování osobních údajů txt - DOCX, 20.34K.

Pověřenec: Ing. Martina Jiříková; email: martina.jirikova@sms-sluzby.cz; tel.: +420 605 039 967

 

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení
")