Úřední deska

Dražební vyhláška č.j.821DDE2021 o konání dražby dobrovolné elektronické dle zákona č. 26/2000 Sb.

Přidáno dne: 14.10.2021

Příloha č. 1 (PDF - 2.53M)

Odečty ČEZ 13.-.14.9.2021

Přidáno dne: 06.09.2021

Obecní úřad oznamuje, že v pondělí 13.9.2021 a v úterý 14.9.2021 budou v obci probíhat odečty elektroměrů ČEZ. 


Neznámí vlastníci pozemků - nedostatečně identifikovaný k 1.8.2021

Přidáno dne: 02.09.2021

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) /content/files/Cinves1.xlsx


Obecní knihovna uzavřena 6.9.-17.9.2021

Přidáno dne: 02.09.2021

Obecní knihovna oznamuje, že od 6.9. do 17.9.2021 bude z důvodu dovolené uzavřena. Děkujeme za pochopení. 


Výběrové řízení - Pokládka střešní krytiny na chatičkách u Zásadníka

Přidáno dne: 23.08.2021

Obec Činěves vyhlašuje výběrové řízení dle Obecní směrnice č. 3/2016 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU na akci: Pokládka střešní krytiny na chatičkách u Zásadníka. 


Příloha č. 1 (PDF - 1.50M)

02.08.2021 - 06.08.2021 obecní úřad uzavřen

Přidáno dne: 26.07.2021

OBECNÍ ÚŘAD OZNAMUJE, ŽE OD 2.8.2021 DO 6.8.2021 BUDE Z DŮVODU DOVOLENÉ UZAVŘEN.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!


OBECNÍ KNIHOVNA UZAVŘENA 12.-23.7.2021

Přidáno dne: 12.07.2021

Obecní knihovna oznamuje, že ve dnech 12. - 23. července 2021 bude uzavřena.

Děkujeme za pochopení.


Veřejná sbírka na pomoc obcím postiženým tornádem

Přidáno dne: 01.07.2021

Obecní úřad vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc obcím postiženým živelnou katastrofou - tornádem.


Sbírka se bude konat od 1. července 2021.

Pokladnička bude umístěna v budově obecního úřadu.

Obec Činěves daruje finanční příspěvek 60 000,- Kč, po ukončení sbírky bude celkový výtěžek předán zástupcům konkrétních obcí.

VŠEM ZÚČASTNĚNÝM DĚKUJEME!!!


Přetížení vodovodní sítě 20.06.2021

Přidáno dne: 21.06.2021

Vážení spoluobčané,

v neděli 20.06.2021 došlo k přetížení vodovodní sítě na skupinovém vodovodu Nymburk - Chotuc a z tohoto důvodu byla přerušena dodávka pitné vody v naší obci.

Pracovníci společnosti VAK Nymburk od včerejšího dne řeší nastalou situaci a dělají kroky, aby k obnově dodávky pitné vody došlo co nejrychleji.

Děkujeme za pochopení!!!


Očkování psů 26.6.2021 v 9:00 hodin

Přidáno dne: 16.06.2021

OBECNÍ ÚŘAD OZNAMUJE, ŽE V SOBOTU 26.6.2021 OD 9:00 HODIN PROBĚHNE U OBECNÍHO ÚŘADU OČKOVÁNÍ PSŮ.


Důležité upozornění!!!

Přidáno dne: 11.06.2021

Objížďka v obci Činěves od 25.6.2021 z důvodu opravy mostu 32-002a na silnici I/32.


Příloha č. 1 (PDF - 921.41K)

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu o vydání Plánu pro zvládání povodńových rizik 31.5.2021

Přidáno dne: 31.05.2021

Příloha č. 1 (PDF - 6.08M)

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ČINĚVES 2021 - 2022

Přidáno dne: 12.04.2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2021 - 2022 PROBĚHNE VE STŘEDU 12.5.2021.


Příloha č. 1 (PDF - 1.12M)

Měkké dřevo k prodeji

Přidáno dne: 07.04.2021

Obec Činěves nabízí k prodeji měkké dřevo.Cena je 450,- Kč/m + doprava.Samovýroba dřeba (remíz směrem na Netřebice) 300,- Kč/m.Místo k samovýrobě dřeva bude vytyčeno lesním hospodářem.


Příloha č. 1 (PDF - 198.44K)

Zasedání zastupitelstva 31.3.2021

Přidáno dne: 24.03.2021

Obec Činěves Vás zve na ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, které se koná ve středu 31.3.2021 od 17:00 hodin ve společenské místnosti v KLUBU DŮCHODCŮ.


Příloha č. 1 (PDF - 339.97K)

Zhotovení základových desek pro chatičky u Zásadníka

Přidáno dne: 22.03.2021

Obec Činěves vyhlašuje výběrové řízení dle Obecní směrnice č. 3/2016 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU na akci: "Zhotovení základových desek pro chatičky u Zásadníka".


Příloha č. 1 (PDF - 2.00M)

Revitalizace návsi Činěves - výběrové řízení

Přidáno dne: 10.03.2021 (bude svěšeno dne: 26.03.2021)

Obec Činěves vyhlašuje výběrové řízení dle Obecní směrnice č. 3/2016 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU na akci "Revitalizace návsi Činěves".


Příloha č. 1 (PDF - 3.26M)

Nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník

Přidáno dne: 24.02.2021

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon.


Příloha č. 1 (XLSX - 14.21K)

Oprava vysypané části hřbitovní zdi

Přidáno dne: 25.01.2021

Obec Činěves vyhlašuje výběrové řízení dle Obecní směrnice č. 3/2016 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU na akci: Oprava vysypané části hřbitovní zdi.


Příloha č. 1 (PDF - 2.48M)

Nouzový stav byl prodloužen do 14.2.2021

Přidáno dne: 22.01.2021

Nouzový stav v České republice byl prodloužen do 14.2.2021


Příloha č. 1 (PDF - 213.89K)

Výzva o poskytnutí finančního příspěvku 2021

Přidáno dne: 20.01.2021

Formulář pro podání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku najdete v sekci FORMULÁŘE KE STAŽENÍ.


Příloha č. 1 (PDF - 201.04K)

Výroční zpráva za rok 2020

Přidáno dne: 18.01.2021

Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 (PDF - 276.04K)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 25.1.2021 OD 17:30

Přidáno dne: 18.01.2021

OBECNÍ ÚŘAD ČINĚVES VÁS ZVE NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE USKUTEČNÍ V PONDĚLÍ 25.1.2021 OD 17:30 HODIN.


Příloha č. 1 (PDF - 283.60K)

Odkazy na mimořádná opatření k 9.10.2020

Přidáno dne: 09.10.2020

Dymokurské závody 5.-6.9.2020

Přidáno dne: 04.09.2020 (bude svěšeno dne: 07.09.2020)

Obec Činěves nabízí Všem občanům lístky na Dymokurské závody, které se konají 5. - 6. září 2020 a jsou k vyzvednutí po tel. domluvě s paní starostkou na tel. čísle 724 181 708.


Příloha č. 1 (JPEG - 3.76M)

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Přidáno dne: 13.05.2020

Připomínky k návrhu závěrečného účtu obce mohou občané obce uplatnit písemně ve lhůtě do 15.6.2020nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce Činěves dne 15.6.2020. Veřejnost můžedo obsahu Návrhu závěrečného účtu obce Činěves za rok 2019 nahlížet v úřední dny od 8:00 do 17:00hodin. Návrh závěrečného účtu obce byl dne 21.4.2020 projednán ve finančním výboru.


Příloha č. 1 (PDF - 5.02M) Příloha č. 2 (PDF - 8.31M) Příloha č. 3 (PDF - 2.20M) Příloha č. 4 (PDF - 1.55M) Příloha č. 5 (PDF - 4.63M) Příloha č. 6 (PDF - 714.38K) Příloha č. 7 (PDF - 454.99K) Příloha č. 8 (PDF - 2.11M) Příloha č. 9 (PDF - 1.43M) Příloha č. 10 (PDF - 3.63M) Příloha č. 11 (PDF - 4.43M)

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu

Přidáno dne: 18.03.2020

Příloha č. 1 (PDF - 1.08M)

Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Přidáno dne: 20.01.2020 (bude svěšeno dne: 31.12.2020)

Příloha č. 1 (PDF - 288.54K)

Cena vodného a stočného v roce 2020 VaK Nymburk, a.s.

Přidáno dne: 03.12.2019

Na společném zasedání představenstva a dozorčí rady, společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., které se konalo 28.11.2019 bylo rozhodnuto, že je cena pitné vody a vody odkanalizované od 1.1.2020, pro koncového spotřebitele následující: cena vody pitné 1 m3 – 41,18 Kč (cena je uvedena vč. 15% DPH) ,cena zůstává stejná jako v roce 2019 cena vody odkanalizované 1 m3 – 48,42 Kč (cena je uvedena vč. 15% DPH), cena je oproti roku 2019 zvýšena o 4,5%. Představenstvo a.s.


Příloha č. 1 (DOC - 28.00K)

Cena stočného v roce 2020 Obec Činěves

Přidáno dne: 03.12.2019

Na zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 27.11.2019 bylo rozhodnuto, že je cena odkanalizované vody od 1.1.2020 pro koncového spotřebitele následující: 1m3    33,- Kč (cena je uvedena vč. 15% DPH). Zastupitelstvo obce Činěves


Příloha č. 1 (DOC - 62.00K)

VaK Nymburk, a.s. cena vodného a stočného v roce 2019

Přidáno dne: 03.12.2018 (bude svěšeno dne: 31.01.2019)
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712 Nymburk
Cena vodného a stočného v roce 2019

Na společném zasedání představenstva a dozorčí rady, společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., které se konalo 27.11.2018 bylo rozhodnuto, že je cena pitné vody a vody odkanalizované od 1.1.2019, pro koncového spotřebitele následující:

cena vody pitné 1 m3 – 41,18 Kč (cena je uvedena vč. 15% DPH)
cena zůstává stejná jako v roce 2018
cena vody odkanalizované 1 m3 – 46,32 Kč (cena je uvedena vč. 15% DPH)
cena oproti roku 2018 zvýšena o 4,74%


Představenstvo a.s.

Územní plán obce Činěves

Přidáno dne: 20.09.2018 (bude svěšeno dne: 00.00.0000)
Žádost o zařazení podnětu do nového územního plánu obce Činěves http://www.cineves.cz/rozvoj/uzemni-plan

Příloha č. 1 (DOCX - 13.51K)

02547/2018-13600 Oznámení o výkonu topografických prací v roce 2018

Přidáno dne: 04.09.2018 (bude svěšeno dne: 31.12.2018)

Příloha č. 1 (PDF - 820.85K)

Stočné v roce 2018

Přidáno dne: 02.01.2018 (bude svěšeno dne: 31.12.2018)
Cena stočného v roce 2018

Na zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 13.12.2017 bylo rozhodnuto, že je cena odkanalizované vody od 1.1.2018 pro koncového spotřebitele následující:

1m3 28,- Kč (cena je uvedena vč. 15% DPH)

Zastupitelstvo obce Činěves

Příloha č. 1 (PDF - 203.37K)

Písničkový pořad pro děti -Hurá Prázdniny

Přidáno dne: 10.07.2002

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení
")