Vítejte na stránkách obce Obec Činěves.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Archiv úřední desky

datum vyvěšení:15. 4. 2024 - datum svěšení:1. 5. 2024

Opatření obecné povahy, kterým se v souladu s ust. § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 114/1992 Sb., stanoví výjimka ze základních podmínek ochrany dle ust. § 50 odst. 1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného vlka obecného (Canis lupus), konkrétně ze zákazu rušit, chytat nebo usmrcovat jedince vlka obecného, kteří budou vyhodnoceni jako problematičtí a dále výjimka ze zákazů držet nebo dopravovat jedince odchycené nebo usmrcené na základě této výjimky.

Veřejná vyhláška

datum vyvěšení:10. 4. 2024 - datum svěšení:14. 5. 2024

Návrh závěrečného účtu 2023 s přílohami. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce uplatnit do 15 dní od zveřejnění písemně, tj. do 26.4.2024, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Návrh závěrečného účtu je též k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Závěrečný účet
publikováno: 29. 5. 2024 15:27, Boháčková

Novinky z úřadu a úřední desky

  • začíná ve - končí v
  • Obec Činěves
Zjištění zájmu přípojky optického kabelu

Zjištění zájmu přípojky optického kabelu

Obecní úřad oznamuje, že od 15.5.2024 bude v obci probíhat zjišťování zájmu o zavedení přípojky optického kabelu pro inernet. 

Úřad
Obec
  • začíná v - končí v
  • Obec Činěves
Obecní knihovna

Obecní knihovna

Obecní úřad informuje, že knihovna bude ve dnech 13. - 17.5.2024 uzavřena u důvodu dovolené.

Děkujeme za pochopení

Úřad
Volný čas
  • Josef Hordina

Úřad

Úřad
  • František Moravec

Služby a poplatky

Poplatky stanovené Obecně závaznou vyhláškou obce Činěves o místních poplatcích:

  • poplatek za psa: 100,- Kč ročně, u druhého a každého dalšího psa 100,- Kč ročně za kus  (datum spl. 30.4.2024)

  • poplatek za užívání veřejného prostranství: 1,- Kč denně za každý i započatý m2, stánkový prodej - paušální poplatek 30,- Kč

  • poplatek ze vstupného: pravidelné akce: 10% z úhrnné částky vybraného vstupného, příležitostné akce jsou od tohoto poplatku osvobozeny

  • poplatek z ubytovací kapacity: 2,- Kč za každé využité lůžko a den

Úřad