Vítejte na stránkách obce Obec Činěves.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Úřední deska

datum vyvěšení:15. 4. 2024 - datum svěšení:1. 5. 2024

Opatření obecné povahy, kterým se v souladu s ust. § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 114/1992 Sb., stanoví výjimka ze základních podmínek ochrany dle ust. § 50 odst. 1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného vlka obecného (Canis lupus), konkrétně ze zákazu rušit, chytat nebo usmrcovat jedince vlka obecného, kteří budou vyhodnoceni jako problematičtí a dále výjimka ze zákazů držet nebo dopravovat jedince odchycené nebo usmrcené na základě této výjimky.

Veřejná vyhláška

datum vyvěšení:10. 4. 2024 - datum svěšení:26. 4. 2024

Návrh závěrečného účtu 2023 s přílohami. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce uplatnit do 15 dní od zveřejnění písemně, tj. do 26.4.2024, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Návrh závěrečného účtu je též k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Závěrečný účet
publikováno: 9. 4. 2024 14:19, Josef Hordina