Úřední deska

Obecní úřad oznamuje, že že příští týden od 26.2. do 1.3. nebude v ordinaci přítomen lékař, pouze sestra od 7:30 do 12 hodin. Zástup zajištěn. Obecní úřad žádá občany, aby v rámci údržby nového chodníku nesypali na chodník žádné posypové materiály, kromě soli. Totéž platí i pro nové vjezdy do domů. Výstavba chodníků bude pokračovat od 15.1.2024. Žádáme proto občany aby neparkovali u krajnice hlavní silnice od odbočky na Městec Králové po odbočku na Velenice. Děkujeme za pochopení. Kontejnery na bioodpad budou vyváženy do konce listopadu. Od 1.12.2023 bude kontejner umístěn pouze u obecního úřadu.

Informace datové schránky

Přidáno dne: 05.12.2022

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.

Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.

Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.


Příloha č. 1 (PDF - 1.69M) Příloha č. 2 (PDF - 1.50M) Příloha č. 3 (PDF - 3.05M)

Svoz odpadu v roce 2023

Přidáno dne: 01.12.2022

UPOZORNĚNÍ: Od 1.1.2023 dochází ke změně ve svozu papíru a plastů od domu.Plasty budou nově sváženy 3. týden v pátek a papír 4. týden v pátek.


Příloha č. 1 (PDF - 41.60K)

Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy č. 116/2022

Přidáno dne: 07.09.2022

Opatření obecné povahy č. 111/2022 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Přidáno dne: 17.08.2022

Příloha č. 1 (PDF - 3.82M)

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení
")