Úřední deska

Obec Činěves oznamuje, že 13.3.2023 bude obecní úřad uzavřen z technických důvodů.

Informace datové schránky

Přidáno dne: 05.12.2022

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.

Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.

Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.


Příloha č. 1 (PDF - 1.69M) Příloha č. 2 (PDF - 1.50M) Příloha č. 3 (PDF - 3.05M)

Svoz odpadu v roce 2023

Přidáno dne: 01.12.2022

UPOZORNĚNÍ: Od 1.1.2023 dochází ke změně ve svozu papíru a plastů od domu.Plasty budou nově sváženy 3. týden v pátek a papír 4. týden v pátek.


Příloha č. 1 (PDF - 41.60K)

žádost o zveřejnění oznámení o vystavení návrhu - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vestec nad Mrlinou

Přidáno dne: 06.10.2022

Příloha č. 1 (PDF - 294.86K)

Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy č. 116/2022

Přidáno dne: 07.09.2022

Opatření obecné povahy č. 111/2022 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Přidáno dne: 17.08.2022

Příloha č. 1 (PDF - 3.82M)

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení
")