Vítejte na stránkách obce Obec Činěves.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Činěveský klub pro školáky

Název projektu: Činěveský klub pro školáky
Reg. číslo projektu:
„CZ.03.2.65/0.0/16_047/0011494“

Stručný popis projektu:

Projekt svými aktivitami podpoří rovnost žen a mužů z obce Činěves a okolí v přístupu k zaměstnanosti a kariéře v kontextu sladění pracovního rytmu s péčí o dítě. Projekt zahrnuje dvě klíčové aktivity – dětský klub a příměstské tábory. Obě aktivity se uskuteční v nově vybudovaném prostoru v 2NP na obecním úřadě v Činěvsi. Dětský klub zabezpečí během školního roku ve všední dny kvalitní hlídání až 15 dětí. V době školních prázdnin bude uspořádáno celkem 9 příměstských táborů, každý s kapacitou 20 dětí.

Cíle projektu:

Primárním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost rodičů s malými dětmi v obci Činěves a zároveň přispět ke sladění soukromého a pracovního života rodin tím, že projekt nabídne rodičům kvalitní péči o děti v jejich bydlišti v pracovní dny v časech od 13 hod do 18 hod. Projekt a jeho dvě aktivity umožní vykonávat rodičům, především matkám, práci na plný úvazek, umožní jim také dojíždět do práce. Poskytneme jim jednak faktickou péči o jejich děti a pak také psychickou podporu, že o jejich dítě je dobře postaráno. Zaměstnaní rodiče se pak mohou v klidu věnovat svým zaměstnáním bez omezení.

Sekundárním cílem projektu je otevřít zařízení pro poskytování péči o dítě, vytvořit nová pracovní místa přímo v obci Činěves a posílit solidární komunitní život obce.


Harmonogram projektu:

Příměstské tábory:

  • 3 týdny v roce 2020
  • 3 týdny v roce 2021
  • 3 týdny v roce 2022

Dětský klub

  • 1.1.2020 – 30.6.2020
  • 1.9.2020.- 30.6.2021
  • 1.9.2021.- 31.12.2022

Dětský klub

Dětský klub je určen pro děti z obce Činěves a okolí na prvním stupni základní školy, jejichž rodiče jsou:

  • Zaměstnaní
  • V procesu vzdělávání (studující v denním studiu) nebo rekvalifikace
  • V evidenci úřadu práce
  • OSVČ (důchodové pojištění)

Výše uvedené skutečnosti se dokládají Potvrzením o postavení na trhu práce (záložce www.cineves.publicita/Činěveský klub pro školáky) nebo k vyzvednutí na Obecním úřadě Činěves v úředních hodinách nebo dle domluvy. Přihlášky na příměstské tábory možno vyzvednout rovněž v Mateřské škole Činěves.

Denní rozvrh:

Dětský klub je ve školním roce 2020 od 13 hod do 18 hod. Základnou je prostor v 2NP na obecním úřadě (čp. 250). Děti mohou přicházet do klubu od 13h. Pokud přijedou děti autobusem, doprovázející osoba čeká na autobusové zastávce příjezdu autobusu a děti si do klubu odvede.

Děti tráví čas v klubovně v Činěvsi, kde se věnují různorodým hrám (uvnitř a venku), výtvarným činnostem či pohybovým aktivitám.

Informace na tel: 724 181 708 Ing. Zuzana Bittmanová, starostka, email: ou@cineves.cz 

Dokumenty ke stažení

publikováno: 9. 4. 2024 14:31, Josef Hordina