Vítejte na stránkách obce Obec Činěves.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Svážíme bioodpad z obce Činěves

V roce 2015 pořídila Obec Činěves, v rámci projektu „Svážíme bioodpad z obce Činěves“, nové nákladní vozidlo včetně nástavby pro svoz bioodpadu, domovní plastový kontejner 240 l - 150 ks, domovní plastový kompostér 500 l - 2 ks, ochranné sítě na kontejner - 2 ks, velkoobjemový kontejner - 2 ks, vanový kontejner - 4 ks.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Realizací tohoto projektu dochází ke zkvalitnění nakládání s bioodpady.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 1.610.558,- Kč, z toho prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to z FS 1.368.974,30 Kč (85%), podpora ze SFŽP ČR 80.527,- Kč (5%) a prostředky obce Činěves 161.056,70 Kč (10%).

publikováno: 9. 4. 2024 23:02, Josef Hordina