Úřední deska

Stočné v roce 2018 - Stočné: 28,- Kč/m3 odpadních vod Stočné - paušální sazba: 36 m3 * 28,- Kč, tj. 1008,- Kč/rok

Návrh závěrečného účtu obce Činěves za rok 2017

Přidáno dne: 25.05.2018 (bude svěšeno dne: 30.06.2018)
Připomínky k návrhu závěrečného účtu obce mohou občané obce uplatnit písemně ve lhůtě do 19.6.2018 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce Činěves dne 20.6.2018.
Veřejnost může do obsahu Návrhu závěrečného účtu obce Činěves za rok 2017 nahlížet v úřední dny od 8:00 do 17:00 hodin.

1.Návrh závěrečného účtu.pdf 2.Finanční vypořádání dotací.pdf 3.Vyúčtování poskyt. dotací.pdf 4.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce.pdf 5.Výkazy,FIN.pdf 6.Výkazy MŠ.pdf 7.Výroční zpráva MŠ.pdf

Uzavření MÚ Poděbrady 6.6.2018

Přidáno dne: 23.05.2018 (bude svěšeno dne: 07.06.2018)

dokument k vyveseni.pdf

Neznámí vlastníci Činěves

Přidáno dne: 27.03.2018 (bude svěšeno dne: 31.12.2018)

vlastníci.xlsx

Výroční zpráva za rok 2017

Přidáno dne: 05.01.2018 (bude svěšeno dne: 31.12.2018)

výroční zpráva.pdf

Stočné v roce 2018

Přidáno dne: 02.01.2018 (bude svěšeno dne: 31.12.2018)
Cena stočného v roce 2018

Na zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 13.12.2017 bylo rozhodnuto, že je cena odkanalizované vody od 1.1.2018 pro koncového spotřebitele následující:

1m3 28,- Kč (cena je uvedena vč. 15% DPH)

Zastupitelstvo obce Činěves

Stočné.pdf

Rozpočet 2018

Přidáno dne: 19.12.2017 (bude svěšeno dne: 31.12.2018)
Rozpočet obce Činěves schválen zastupitelstvem obce dne 13.12.2017 usnesením č. 30/2017.

rozpočet 2018.pdf

Střednědobý výhled rozpočtu obce Činěves 2018 - 2020

Přidáno dne: 19.12.2017 (bude svěšeno dne: 31.12.2018)
Střednědobý výhled rozpočtu obce Činěves 2018 - 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 13.12.2017 usnesením č. 30/2017.

Výhled.pdf

Mateřská škola Činěves - Rozpočet 2018, Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020

Přidáno dne: 19.12.2017 (bude svěšeno dne: 31.12.2018)
Střednědobý rozpočtový výhled 2019 - 2020 a Rozpočet na rok 2018 schválen zastupitelstvem obce dne 13.12.2017 usnesením č. 30/2017

MŠ výhled.pdf MŠ rozpočet.pdf

Cena vodného a stočného v roce 2018 VaK Nymburk

Přidáno dne: 04.12.2017 (bude svěšeno dne: 00.00.0000)

doc01485320171204132108.pdf

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení