Finanční příspěvky spolkům

Stočné v roce 2018 - Stočné: 28,- Kč/m3 odpadních vod Stočné - paušální sazba: 36 m3 * 28,- Kč, tj. 1008,- Kč/rok

Finanční příspěvky spolkům

  • Pravidla podávání žádostí o příspěvek obce Činěves na podporu občansky prospěšné činnosti, projektů, aktivit občanů a zájmových organizací - schváleno zastupitelstvem dne 15. 2. 2016 (pdf).
  • Formulář pro podání žádosti o příspěvek obce Činěves na podporu občansky prospěšné činnosti, projektů, aktivit občanů a zájmových organizací (žádost) , (závěrečná zpráva a vyúčtování)

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení