Obec Činěves Vás vítá na svém webu

 

Aktuálně v obci

 

Upozornění

Na klubu důchodců probíhá výměna střešní krytiny, prosím dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu kolem budovy. Děkujeme za pochopení.

 

Poplatky v roce 2018

Poplatek za psa: 50,- Kč ročně, u druhého a každého dalšího psa 100,- Kč ročně  (datum spl. 30.4.2018)
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:  za osobu 500,- Kč, občané s trvalým pobytem, rekreační objekt 500,- Kč  (datum spl. 31.3.2018)

Stočné: 28,- Kč/m3 odpadních vod
Stočné - paušální sazba: 36 m3 * 28,- Kč, tj. 1008,- Kč/rok

Poslední dokumenty na úřední desce

Návrh rozpočtu obce Činěves na rok 2019

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2019 mohou občané obce uplatnit písemně ve lhůtě do 10.12.2018 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce Činěves dne 10.12.2018.
Návrh rozpočtu byl dne 13.11.2018 projednán ve finančním výboru.

V listinné podobě je v úředních hodinách k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.

Schválený rozpočet na rok 2018, rozpočtová opatření schválená v roce 2018 a plnění rozpočtu v roce 2018 jsou zveřejněny na internetových stránkách obce:
http://www.cineves.cz/obec/rozpocet-obce

Novinky z obecního úřadu a dění v obci

Kontaktní údaje

Obecní úřad Činěves
Činěves 250
28901 Dymokury

Tel: 325 635 113
ID datové schránky: 8g6aw4t

E-mail: ou@cineves.cz
Skype: obec.cineves

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení