Obec Činěves Vás vítá na svém webu

Stočné v roce 2018 - Stočné: 28,- Kč/m3 odpadních vod Stočné - paušální sazba: 36 m3 * 28,- Kč, tj. 1008,- Kč/rok

 

Aktuálně v obci

Upozornění

V budově obecního úřadu probíhají stavební práce (výmalba, položení dlažby). V průběhu realizace dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti při vstupu do budovy.  Děkujeme

Poplatky v roce 2018

Poplatek za psa: 50,- Kč ročně, u druhého a každého dalšího psa 100,- Kč ročně  (datum spl. 30.4.2018)
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:  za osobu 500,- Kč, občané s trvalým pobytem, rekreační objekt 500,- Kč  (datum spl. 31.3.2018)

Stočné: 28,- Kč/m3 odpadních vod
Stočné - paušální sazba: 36 m3 * 28,- Kč, tj. 1008,- Kč/rok

Poslední dokumenty na úřední desce

Návrh závěrečného účtu obce Činěves za rok 2017

Připomínky k návrhu závěrečného účtu obce mohou občané obce uplatnit písemně ve lhůtě do 19.6.2018 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce Činěves dne 20.6.2018.
Veřejnost může do obsahu Návrhu závěrečného účtu obce Činěves za rok 2017 nahlížet v úřední dny od 8:00 do 17:00 hodin.

Novinky z obecního úřadu a dění v obci

Kontaktní údaje

Obecní úřad Činěves
Činěves 250
28901 Dymokury

Tel: 325 635 113
ID datové schránky: 8g6aw4t

E-mail: ou@cineves.cz
Skype: obec.cineves

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení