Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého

Dne 17. ledna 1866 se protokolárně obec zavázala postavit sochu sv. Jana Nepomuckého a po všechny časy ji udržovat. Z obecní kasy dáno na účel zřízení pomníku 520 zl., zbývající částka vybrána po vsi od obyvatel.

Socha zhotovena kamenickým mistrem Václavem Bydžovským v Novém Bydžově a slavnostně vysvěcena na Boží Tělo v roce 1866 knězem Františkem Šafránkem. Dotyčný v Činěvsi působil v letech 1854 – 1870.

Sepsáno kronikářem Františkem Sýkorou

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení
")