Sloup se sochou Panny Marie

Památník se sochou Panny Marie

Autorem myšlenky postavit v Činěvsi památník se sochou Panny Marie byl tehdejší místní děkan Jan Nepomuk Klein. V roce 1892 poslal na C.k. okresní hejtmanství v Poděbradech žádost o souhlas s umístěním památníku s obrazem Staroboleslavské matky, ochranného palladia národa českého. Klein sám vybral na veřejném prostranství obce stanoviště zamýšleného uměleckého díla a v žádosti uvedl, že skvělá ozdoba zdejší osady bude poblíž opatrovny dětí a obou školních budov v Činěvsi. Žádost dále obsahuje vyjádření, že realizace památníku proběhne pod dozorem akademického sochaře z odborné kamenosochařské školy v Hořicích a náklady na něho dosáhnou výše 1.800 – 2.000 zlatých. Během roku 1892 děkan Klein získal všechna žádaná povolení, tedy jak od hejtmanství, tak od obecního zastupitelstva, místní církevní rady a biskupství.

Návrhem a realizací památníku byl posléze pověřen profesor hořické školy Mořic Černil. Výsledná podoba díla vychází z Černíkových architektonických návrhů, jeho umělecké invence a z donátorských pokynů děkana Kleina. Ten vyjádřil požadavek, aby památník zdobily i reliéfy českých zemských patronů sv. Vojtěch, sv. Ludmily, sv. Prokopa a Blahoslavené Anežky. Sochař Černil vytvořil umělecké dílo z jemnozrnného pískovce hořického typu v letech 1892 – 1893 za velké účasti místního obyvatelstva včetně řady pozvaných hostů. Slavností akce předznamenala i další historické okamžiky obce. K uctění památky této události byla první červencová neděle zvolena jako datum pořádaní každoroční staročeské pouti v Činěvsi. Při svěcení památníku děkan Klein vyhlásil, že dílo předává místní obci. Ve svém vystoupení se pak starosta obce zavázal, že zastupitelé a občané ho přejímají navždy do své péče.

Památník Panny Marie zušlechťoval místní veřejné prostranství víc než 110 let, než obec přistoupila k jeho restaurování a konzervaci. V roce 2009 provedl uvedené zásahy Josef Červinka z Nymburka v součinnosti s Památkovým ústavem v Praze. Náklady na restaurování a konzervaci památníku dosáhly částky 90.270,- Kč, když deset procent ceny hradila obec Činěves a devadesát procent Středočeský kraj se sídlem v Praze.

Občané obce by měli respektovat i dřevěné oplocení, které obklopuje památník téměř po celou dobu jeho existence. Dřevo vkusně doplňuje přírodní ráz pískovce a zvyšuje celkový architektonický i umělecký dojem z památníku. Dřevěné ohrazení díla považujeme rovněž za hranici veřejného respektu, který by měli občané k památníku vyznávat.

Závěre lze pouze konstatovat skutečnosti, že jen velmi málo českých návsí se může něčím podobným chlubit.

Sepsáno kronikářem Františkem Sýkorou

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení
")