Rybník Zásadník a retenční nádrž

Rybník Zásadník a retenční nádrž

Rybník Zásadník je obecní revír určený nejen pro rybáře, ale i širokou veřejnost.
Nachází se v katastrálním území obce Činěves a rozkládá se na ploše 62.516 m2.
U rybníku je veřejné tábořiště s možností ubytování v chatkách. V těsném sousedství Zásadníka se nachází retenční nádrž o rozloze 8.488 m2, která slouží k zadržení vody z jarního tání sněhu a k akumulaci dešťových srážek z přívalových dešťů.

Historie rybníku Zásadník

K majetkovému sloučení Činěvse došlo v roce 1586, kdy královská komora koupila zdejší majetek rodiny Křineckých z Ronova a připojila ho ke své poděbradské části. V úředním odhadu majetku Křineckých nalézáme i názvy rybníků k Činěvsi náležejících. Jsou to Čižík, Násadník a lesní Šarhánky. Kdy přesně rybník Násadník změnil jméno na Zásadník nevíme.
V 16. století se v obci pohybovali prokazatelně stavebníci rybníků (rybníkáři). Důkaz o tom nalezneme v aktech nymburských soudních knih. Stejné století nám vyhlásilo i směrnici proti přepychu a plýtvání. Vrchnostenská čeleď musela podle tohoto nařízení konzumovat ryby (okouny a bělice), zvlášť pokud už bylo k obědu jiné klasické masa.
Poděbradské rybníkářství náleželo ve své době k nejdůležitějším v Čechách. To dokládá i pražská trhová rybní míra zvaná „džber poděbradský“.
Od roku 1764 se většina okolních rybníků začala vysušovat. V činěveském katastru zanikly vodní nádrže Hluzinka, Šarhánky nebo Šumbor. Rybník Zásadník dobu vysušování vodních nádrží přežil a v roce 1867 přešel koupí do majetku obce. Od té doby byl pronajímán prostřednictvím dražby.
K poslední velké úpravě této vodní nádrže došlo v letech 1975 – 1978 v souvislosti s přeložkou silnice I/32 za účelem obchvatu obce Činěves. Vodní nádrž Zásadík je od té doby menší a i její okolí se pronikavě změnilo.

Historie retenční nádrže

Retenční nádrž se nachází na pozemku, který byl původně používaný jako pastvina. Od 20. stoletní byl určený k plnění funkce lesa. Retenční nádrž je spojena s rybníkem Zásadník příkopem, který bude zajišťovat přepad přebytečné srážkové vody.
K největším úpravám nádrže došlo v letech 2007 – 2009. Tento projekt byl spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Byly odstraněny dřeviny a jejich kořeny, došlo k vyhloubení tělesa nádrže, úpravě okolního terénu a výsadbě dřevin (olše) v pásu širokém přibližně 10 m.
Nádrž pojme 10.259 m3, maximální hloubka nepřesáhne 1,5 m.

Zarybnění:

  • Amur bílý (Ctenopharyngodon idella)
  • Candát obecný (Stizostedion lucioperca)
  • Kapr obecný (Cyprinus carpio)
  • Lín obecný (Tinca tinca)
  • Sumec velký (Siluru glanis)
  • Štika obecná (Esox lucius)
  • Tolstolobik bílý (Arisichthys nobilis)
  • Úhoř říční (Anguilla anguilla)

Rybník Zásasník je nedílnou součástí našeho katastrálního uspořádání a společně s přilehlou retenční nádrží tvoří celek, který bude sloužit dalším generacím.

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení
")