Nadační fond Františka Lukeše

Obec Činěves oznamuje, že 13.3.2023 bude obecní úřad uzavřen z technických důvodů.

Nadační fond Františka Lukeše
  • Název subjektu: Nadační fond Františka Lukeše
  • IČO: 274 27 846
  • Sídlo: Činěves 250
  • Den zápisu: 14. března 2006
  • Spisová značka: N 578 vedená u Městského soudu v Praze


Aktuálně Vás zveme

na SETKÁNÍ SBĚRATELŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL 2018


Zdroj: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a100032816&typ=actual&klic=66q9j9, platné k 1. 8. 2014, 13,48 hod

Nadační fond Františka Lukeše k Vám přichází už se svým třetím poselstvím; na počátku se zprávou o nákupu fary a jejím významu pro obec Činěves, dále i se vzpomínkou na F. Lukeše. Dnes bychom Vás rádi seznámili s našimi záměry pro nejbližší období.

Statut nadačního fondu Františka Lukeše si prosíme stáhněte zde: STATUT NF F. LUKEŠE - DOC, 42.00K

V současnosti je obec Činěves plnohodnotným majitelem farských objektů a přilehlé zahrady. Zbývající část kupní ceny zaplatí ve dvou splátkách do konce tohoto roku. Bylo provedeno konkrétní zaměření budovy fary, protože k nemovitosti neexistují plány zobrazující reálnou situaci. Na základě tohoto zaměření vypracoval architekt studii využití fary pro veřejnost, kterou odhlasovalo i obecní zastupitelstvo. V současnosti posuzují studii památkáři, protože budova je vyhlášena kulturní památkou. Po jejich vyjádření proběhne proces přípravy k udělení stavebního povolení. K tomu musíme ještě zajistit vypracování statického posudku.

Zároveň probíhají další práce nutné k údržbě a k odstranění bezpečnostních rizik. Byl proveden impregnační nástřik krovu proti dřevokaznému hmyzu, pro možnost revizního posouzení komínů instalujeme nová komínová dvířka, odstraňují se náletové dřeviny, které poškozují pláště budov. Dále chceme opravit okraje střech a nasadit či opravit chybějící okapy na všech budovách, aby nedocházelo k jejich podmáčení. Probíhá oprava vrat stodoly; ta se nacházejí v havarijním stavu. Vedle farské budovy chceme letos zahájit opravu ohradní zdi zahrady, zvláště v oblasti přístupové cesty ke kostelu. I v této záležitosti současně jednáme s památkáři. Připravuje se také realizace kanalizační přípojky. V létě hodláme pro drobnou údržbu objektů a zahrady také využít studentskou brigádu. Samozřejmě, že k velké části námi předestřených záměrů potřebujeme i finanční prostředky. Pokud máte k naší aktivitě kladný vztah, prosím pomozte.

Finanční příspěvek formou nadačního daru lze odečíst z uváděného daňového základu. O plnění předestřených úkolů na farských objektech bude každý dárce vyrozuměn; využívání finančních prostředků budou mít lidé prakticky na očích a tedy pod kontrolou. Vítána bude samozřejmě i fyzická pomoc při konkrétních pracích.

V neposlední řadě chceme také shromáždit doklady o životě Františka Lukeše. Určitě existují doklady o tom jak učil náboženství, jak prováděl svatební obřady, křty, rozloučení se zesnulými, jak pořádal zájezdy, zajišťoval opravy spravovaných nemovitostí, jak jen prostě projevoval radost nad věcmi světskými. Nabídnuté dokumenty přijmeme jako evidovaný dar, nebo zajistíme jejich reprodukci. Našim záměrem je zřídit F. Lukešovi pro dokončení rekonstrukce fary vzpomínkovou síň, která by připomínala jeho životní poslání.

Jak by se dnes F. Lukeš díval na naše snahy vrátit objekty fary do života obce? Asi by se jen usmíval, ale v duchu by měl určitě radost. Radost, kterou lidem rozdával a zasloužil si ji i přijímat. Vzpomeňte jak říkal, že bez radosti se nedá žít.


Výroční zprávy NFFL:

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení
")