Požární ochrana

Obecní úřad žádá občany, aby v rámci údržby nového chodníku nesypali na chodník žádné posypové materiály, kromě soli. Totéž platí i pro nové vjezdy do domů. Děkujeme za pochopení. Kontejnery na bioodpad budou vyváženy do konce listopadu. Od 1.12.2023 bude kontejner umístěn pouze u obecního úřadu.

Požární ochrana - prevence požární ochrany
  • „Doma bezpečně“ [*.pdf, 6.7 MB] - publikace je určena pro širokou veřejnost. Jsou v ní uvedena doporučení nejen pro orgány bytových družstev a společenství vlastníků, ale i pro vlastníky a obyvatele bytových i rodinných domů. Má napomoci orientovat se ve spleti právních a technických předpisů, srozumitelně a stručně upozornit na možná rizika a nebezpečí spojená s „bydlením“. Upozorňuje na nejčastější chyby, kterých se každý občas dopouští, byť v dobré víře nebo z neznalosti, ale které mohou mít tragické důsledky.
  • Požární ochrana - příručka pro podnikatele [*.pdf, 5,9 MB] - Tato příručka vznikla zejména pro potřeby podnikatelů, ale může být přínosem široké veřejnosti, která se zajímá o to, jak předcházet požárům. Příručka nabízí nejen teoretické informace a právní předpisy požární ochrany, ale obsahuje také praktické rady a návody, jak zajistit požární bezpečnost ve své firmě. Kolektiv autorů v současné době připravuje aktualizované znění této publikace, jelikož od roku 2004 došlo k mnoha legislativním změnám.
  • Otázky a odpovědi
  • Vyhláška 23/2008 Sb.
  • Státní požární dozor
  • Technická normalizace
  • Předpisy

Odkazy

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení
")