Kam s odpadem?

Obecní úřad oznamuje, že že příští týden od 26.2. do 1.3. nebude v ordinaci přítomen lékař, pouze sestra od 7:30 do 12 hodin. Zástup zajištěn. Obecní úřad žádá občany, aby v rámci údržby nového chodníku nesypali na chodník žádné posypové materiály, kromě soli. Totéž platí i pro nové vjezdy do domů. Výstavba chodníků bude pokračovat od 15.1.2024. Žádáme proto občany aby neparkovali u krajnice hlavní silnice od odbočky na Městec Králové po odbočku na Velenice. Děkujeme za pochopení. Kontejnery na bioodpad budou vyváženy do konce listopadu. Od 1.12.2023 bude kontejner umístěn pouze u obecního úřadu.

Kam s odpadem?
  • Použitý kuchyňský olej: kontejner je umístěn na plácku u vodárenského domku
  • Drobné elektro: kontejner je umístněn u zadního vchodu Mateřské školky
  • Tříděný odpad: kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny na plácku u vodárenského domku.
  • Zelený odpad: více informací zde. - DOC, 15.50K
  • Použité baterie je možno umístit do nádoby na chodbě obecního úřadu, obec je zapojena do zpětného odběru baterií neziskové organizace ECOBAT s.r.o.
  • Použité žárovky je možno umístit do nádoby na chodbě obecního úřadu, obec je zapojena do zpětného odběru žárovek organizace EKOLAMP.
  • Použité oblečení, obuv: je možno ukládat do kontejneru Diakonie Broumov, který je umístěn u zadního vchodu Mateřské školky
  •  

Ve sběrném dvoře na adrese Činěves čp. 85 je každou první sobotu v měsíci od 8,00 do 10,00 hod možno uložit použité elektrozařízení a níže uvedené odpady:

16 06 05* Jiné baterie a akumulátory
20 01 11 Textilní materiály
20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 0123
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 01 40 Kovy
20 03 07 Objemný odpad

Sběrný dvůr neslouží k ukládání stavební suti.

Stará okna - pouze dřevěné rámy. Sklo a okenní tabule patří do kontejneru na sklo.

 

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení
")