Z brožury vydané k 700. výročí založení obce

Z brožury vydané k 700. výročí založení obce

"Rozprostírá se po obou stranách zemské silnice, polovicí k východu, na návrší a druhou částí k západu, na svahu přecházejícím v rovinu polabskou. Délkou nevyrovná se jí žádná ves na Poděbradsku a při pohledu od západu skýtá malebné panoráma, přičemž kostel na vršku pne se do výše. Statky a chalupy krášleny jsou rozsáhlými zahradami." - text z kapitoly Místopis, II. knihy obecní kroniky, která byla vedena v letech 1926-1935.

Kronika má rozsáhlý úvod, který mapuje místní spolky, kroj, pokrmy, hudbu aj. "Přičiněním faráře Potenského, chatrný malý kostel zbořen a nový vystavěn r. 1729 - 1732 na Jílovce z cihel a opuky. Plán zhotovil stavitel Jan Denabier a stavitelé Th. Hofmecker, K. Dienzenhofer a Schindl jej postavili. Chrám jest 34 m dlouhý, má věž 27 m vysokou a stál 7 tis. zl." - text z II. knihy obecní kroniky

"Roku 1883 byl v naší osadě kostel upraven přičiněním Veledůstojného Pana p. Jana Kleina, děkana v Čiňovsi. Věž byla vystavěna o 2 m výše a na střeše zřízena ještě další metrová věž. Kostel byl uvnitř celý znovu krásně vyzdoben a vymalován a varhany též byly předělány..." - text z I. knihy obecní kroniky, která byla vedena od roku 1840.

K výročí 700 let založení obce vyšla brožura o obci. Mezi třemi autory na obálce je uveden i kněz a spisovatel František Lukeš, poděbradský probošt a královéhradecký kanovník, který si právě v Činěvsi odsloužil 34 let. V brožuře jsou publikovány některé kapitoly z tehdy ještě připravovaných knih. Z knížky Celý život jsem se učil a přece jsem propadl jsou otištěny vzpomínky na Činěves. Otiskujeme alespoň pár vybraných vět: "Středem mé duchovní činnosti se zde stal samozřejmě nádherný chrám svatého Václava na kopečku nad obcí. Jeho umístění je doslova skvělé. Když jsem v roce 1990 odcházel do Poděbrad, všichni mi podávali ruku. Všichni bez rozdílu. Někteří se smutkem, že odcházím, mnozí i s pláčem."
Na činěveskou faru jezdilo mnoho umělců - prof. Karlem Svolinským počínaje.

Převzato ze stránky www.mvcr.cz

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení
")