Historie obce Činěves

Obecní úřad oznamuje, že že příští týden od 26.2. do 1.3. nebude v ordinaci přítomen lékař, pouze sestra od 7:30 do 12 hodin. Zástup zajištěn. Obecní úřad žádá občany, aby v rámci údržby nového chodníku nesypali na chodník žádné posypové materiály, kromě soli. Totéž platí i pro nové vjezdy do domů. Výstavba chodníků bude pokračovat od 15.1.2024. Žádáme proto občany aby neparkovali u krajnice hlavní silnice od odbočky na Městec Králové po odbočku na Velenice. Děkujeme za pochopení. Kontejnery na bioodpad budou vyváženy do konce listopadu. Od 1.12.2023 bude kontejner umístěn pouze u obecního úřadu.

Historie obce

První zmínka o obci je datována k roku 1294. V roce 1994 jsme oslavili 700 výročí založení obce.

 • 1729 - byla zahájena stavba kostela sv. Václava
 • 1835 - založena obecní cihelna
 • 1857 - vystavěna synagoga a při ní zřízena židovská škola
 • 1857 - vystavěny 2 železné procesní kříže
 • 1866 - odhalena socha Jana Nepomuckého
 • 1868 - vznik ochotnického spolku
 • 1879 - občanská obecní knihovna
 • 1881 - založen Sbor dobrovolných Hasičů
 • 1881 - zřízena železniční zastávka Činěves
 • 1888 - založena opatrovna dětí
 • 1893 - vysvěcena socha Panny Marie
 • 1907 - založen Sokol Činěves
 • 1924 - elektrifikace obce
 • 1924 - postaven pomník padlých snahou SDH
 • 1926 - otevřena měšťanská škola v Dymokurech
 • 1927 - počátek stavby sokolovny - hotova 1928
 • 1930 - počátek fotbalu
 • 1939 - v 15.3. v 7:30 projíždí obcí první okupanté
 • 1942 - zakoupena autosanitní požární stříkačka
 • 1945 - v obci a okolí táboří několik tisíc příslušníků Rudé armády
 • 1949 - založeno JZD
 • 1950 - zřízen obecní rozhlas
 • 1957 - obec má 754 obyvatel
 • 1965 - otevřen nový hostinec
 • 1967 - stavba samoobsluhy Pramen
 • 1969 - výbojkové osvětlení obce, otevřen Pramen
 • 1970 - 669 obyvatel, 270 domů
 • 1981 - zřízena telefonní budka u prodejny Pramen
 • 1981 - oslavy 100. výročí založení SDH
 • 1984 - klub důchodců ze škoní družiny
 • 1987 - elektrické akumulační vytápění sokolovny a různé opravy
 • 1984 - zahájeny projektové práce k vybudování obecního vodovodu Činěves - Velenice
 • 1989 - dokončena ubytovací část klubu důchodců, zahájeny pozemní práce pro realizaci obecního vodovodu
 • 1990 - místní farnost opustil František Lukeš
 • 1991 - 515 obyvatel, 257 domů
 • 1992 - otevřen autosalon Autocentrum Boura s.r.o
 • 1993 - otevřen autosalon Peugeot
 • 1994 - obecní úřad přestěhován do č.p. 250, oslavy 700 let obce
 • 1995 - dokončena stavba vodovodu (bez kolaudace), restaurován pomník sv. Jana Nepomuckého, v č.p. 250 zřízeny lékařské ordinace
 • 2001 - oslavy 120 let SDH
 • 2004 - zahájena výstavba kanalizace
 • 2006 - dokončení hlavního kanalizačního řadu a čističky odpadních vod a uvedení stavby do zkušebního provozu

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení
")