Poplatky

Poplatky

Poplatky stanovené Obecně závaznou vyhláškou obce Činěves o místních poplatcích:

 • poplatek za psa: 50,- Kč ročně, u druhého a každého dalšího psa 100,- Kč ročně za kus
 • poplatek za užívání veřejného prostranství: 1,- Kč denně za každý i započatý m2, stánkový prodej - paušální poplatek 30,- Kč
 • poplatek ze vstupného: pravidelné akce: 10% z úhrnné částky vybraného vstupného, příležitostné akce jsou od tohoto poplatku osvobozeny
 • poplatek z ubytovací kapacity: 2,- Kč za každé využité lůžko a den

Správní poplatek:

 • trvalý pobyt (stanoven zákonem): 50,- Kč
 • legalizace (ověření podpisu): 30,- Kč za ověření jednoho podpisu
 • vidimace (ověření listiny): 30,- Kč za každou i započatou stránku
 • výpis z rejstříku trestů: 100,- Kč
 • výpis z katastru nemovitostí: 100,- Kč za 1. stranu, každá další 50,- Kč
 • výpis z bodového hodnocení řidičů: 100,- Kč

Služby:

 • poplatek za nájem hrobového místa - hrob: 20,- Kč/m2/rok
 • poplatek za nájem hrobového místa - hrobka: 20,- Kč/m2/rok

Povolenky pro hosty - ryby: podmínkou pro vydání povolenky je pronájem chatky u rybníka Zásadník, povolenka se vrací při předání chatky

 • dospělí a mládež 15 - 18 let: 900,- Kč/víkend (3 dny - 2 noci: nástup 1. den v 10 h, odchod 3. den v 10 h)
 • děti 6 -14 let: 450,- Kč/víkend (3 dny - 2 noci: nástup 1. den v 10 h, odchod 3. den v 10 h)
 • dospělí a mládež 15 - 18 let: 2.000,- Kč/týden (7 dnů - 6 nocí: nástup 1. den v 10 h,odchod 7. den v 10 h)
 • děti 6 -14 let: 1.000,- Kč/týden (7 dnů - 6 nocí: nástup 1. den v 10 h,odchod 7. den v 10 h)

Další (uvedené ceny jsou konečné, tj. s DPH):

 • stočné: 33,- Kč/m3 odpadních vod
 • stočné - paušální sazba: 36 m3 * 33,- Kč, tj. 1188,- Kč/rok
 • pronájem společenská místnost fara: 500,- Kč/den
 • pronájem společenská místnost klub důchodců: 500,- Kč/den
 • pronájem společenská místnost klub důchodců v max. délce 3 hod bez využití kuchyňky: 200,- Kč/akce
 • publikace Činěves barokní: 80,- Kč/ks
 • palivové dřevo tvrdé: 800,- Kč/m3
 • zapůjčení židle: 10,- Kč/den
 • zapůjčení stolu: 20,- Kč/den
 • pronájem lůžka fara: 200,- Kč/osoba/noc
 • pronájem lůžek chatka: 300,- Kč/chatka/noc (bez lůžkovin)
 • praní (prací prášek vlastní): 40,- Kč/pračka

Sběr komunálního odpadu:

 • poplatek za osobu: 500,- Kč, občané s trvalým pobytem, rekreační objekt 500,- Kč
 • svoz odpadu každou středu, bez ohledu na státní svátek
 • v obci jsou kontejnery na tříděné sklo, tetrapack, kov, použitý olej a plast na jednom místě, tj. na plácku u vodárenského domku
 • kontejner na ošacení od Diakonie Broumov a kontejner na drobné elektrospotřebiče u zadního vchodu do Mateřské školy
 • sběr nebezpečného odpadu a jeho likvidace je zdarma prostřednictvím sběrného dvora, sběrný dvůr je otevřen každou první sobotu v měsíci od 8 do 10 hodin, možno uložit i velkoobjemový odpad (od března do října)

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení
")