Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení

 • Obecně závazná vyhláška obce Činěves 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  (pdf)
 • Obecně závazná vyhláška obce Činěves 2/2019 o místním poplatku ze psů  (pdf)
 • Obecně závazná vyhláška obce Činěves 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromaž´dování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (pdf)
 • Obecně závazná vyhláška obce Činěves 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy (pdf)
 • Obecně závazná vyhláška obce Činěves 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaž´dování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (pdf)
 • Nařízení obce Činěvec 1/2016 o Zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce (pdf)
 • Obecně závazná vyhláška obce Činěves č.1/2005 o závazných částech územního plánu obce Činěves (soubor ZIP)
 • Obecně závazná vyhláška obce Činěves č.1/2006 - požární řád obce Činěves (soubor PDF)
 • Obecně závazná vyhláška obce Činěves č. 3/2006 - kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (soubor v PDF)
 • Obecně závazná vyhláška obce Činěves č. 1/2007 - o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (soubor v PDF)
 • Obecně závazná vyhláška obce Činěves č. 2/2009 - o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích (soubor v PDF)
 • Obecně závazná vyhláška obce Činěves č. 3/2009 - o zabezpečení veřejného pořádku, udržování čistoty ulice a veřejného prostranství a ochraně veřejné zeleně se změnou obecně závaznou vyhláškou obce Činěves č. 5/2009 (soubor v PDF č. 3/2009 , č. 5/2009)
 • Obecně závazná vyhláška obce Činěves č. 4/2012 o poplatku za komunální odpad (soubor PDF, příloha č. 1 (soubor PDF)
 • Obecně závazná vyhláška obce Činěves č. 7/2012 http://work5.mediasolution.cz/cineves/(soubor PDF)
 • Obecně závazná vyhláška obce Činěves č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Činěves (soubor PDF)

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení
")