Svážíme bioodpad z obce Činěves

Svážíme bioodpad z obce Činěves

V roce 2015 pořídila Obec Činěves, v rámci projektu „Svážíme bioodpad z obce Činěves“, nové nákladní vozidlo včetně nástavby pro svoz bioodpadu, domovní plastový kontejner 240 l - 150 ks, domovní plastový kompostér 500 l - 2 ks, ochranné sítě na kontejner - 2 ks, velkoobjemový kontejner - 2 ks, vanový kontejner - 4 ks.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Realizací tohoto projektu dochází ke zkvalitnění nakládání s bioodpady.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 1.610.558,- Kč, z toho prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to z FS 1.368.974,30 Kč (85%), podpora ze SFŽP ČR 80.527,- Kč (5%) a prostředky obce Činěves 161.056,70 Kč (10%).

 

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení
")