Oprava hřbitovní zdi v obci Činěves

 

Oprava hřbitovní zdi v obci Činěves

V roce 2018 byla dokončena oprava hřbitovní zdi v obci Činěves. Projekt byl financován z dotace Ministerstva zemědělství z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků.

Celkové skutečně vynaložené výdaje na realizaci činily 1 264 329,- Kč , celkově uznatelné výdaje byly 1 225 609,- Kč. Prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství činily 700 000,- Kč a prostředky obce 564 329,- Kč .

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení
")