Činěveský klub pro školáky

Obecní úřad oznamuje, že že příští týden od 26.2. do 1.3. nebude v ordinaci přítomen lékař, pouze sestra od 7:30 do 12 hodin. Zástup zajištěn. Obecní úřad žádá občany, aby v rámci údržby nového chodníku nesypali na chodník žádné posypové materiály, kromě soli. Totéž platí i pro nové vjezdy do domů. Výstavba chodníků bude pokračovat od 15.1.2024. Žádáme proto občany aby neparkovali u krajnice hlavní silnice od odbočky na Městec Králové po odbočku na Velenice. Děkujeme za pochopení. Kontejnery na bioodpad budou vyváženy do konce listopadu. Od 1.12.2023 bude kontejner umístěn pouze u obecního úřadu.

 

Název projektu: Činěveský klub pro školáky
Reg. číslo projektu: „CZ.03.2.65/0.0/16_047/0011494“

Aktuálně:

Stručný popis projektu:

Projekt svými aktivitami podpoří rovnost žen a mužů z obce Činěves a okolí v přístupu k zaměstnanosti a kariéře v kontextu sladění pracovního rytmu s péčí o dítě. Projekt zahrnuje dvě klíčové aktivity – dětský klub a příměstské tábory. Obě aktivity se uskuteční v nově vybudovaném prostoru v 2NP na obecním úřadě v Činěvsi. Dětský klub zabezpečí během školního roku ve všední dny kvalitní hlídání až 15 dětí. V době školních prázdnin bude uspořádáno celkem 9 příměstských táborů, každý s kapacitou 20 dětí.

Cíle projektu:

Primárním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost rodičů s malými dětmi v obci Činěves a zároveň přispět ke sladění soukromého a pracovního života rodin tím, že projekt nabídne rodičům kvalitní péči o děti v jejich bydlišti v pracovní dny v časech od 13 hod do 18 hod. Projekt a jeho dvě aktivity umožní vykonávat rodičům, především matkám, práci na plný úvazek, umožní jim také dojíždět do práce. Poskytneme jim jednak faktickou péči o jejich děti a pak také psychickou podporu, že o jejich dítě je dobře postaráno. Zaměstnaní rodiče se pak mohou v klidu věnovat svým zaměstnáním bez omezení.

Sekundárním cílem projektu je otevřít zařízení pro poskytování péči o dítě, vytvořit nová pracovní místa přímo v obci Činěves a posílit solidární komunitní život obce.

Harmonogram projektu:

Příměstské tábory:

  • 3 týdny v roce 2020
  • 3 týdny v roce 2021
  • 3 týdny v roce 2022

Dětský klub

  • 1.1.2020 – 30.6.2020
  • 1.9.2020.- 30.6.2021
  • 1.9.2021.- 31.12.2022

Dětský klub

Dětský klub je určen pro děti z obce Činěves a okolí na prvním stupni základní školy, jejichž rodiče jsou:

  • Zaměstnaní
  • V procesu vzdělávání (studující v denním studiu) nebo rekvalifikace
  • V evidenci úřadu práce
  • OSVČ (důchodové pojištění)

Výše uvedené skutečnosti se dokládají Potvrzením o postavení na trhu práce (záložce www.cineves.publicita/Činěveský klub pro školáky) nebo k vyzvednutí na Obecním úřadě Činěves v úředních hodinách nebo dle domluvy. Přihlášky na příměstské tábory možno vyzvednout rovněž v Mateřské škole Činěves.

Denní rozvrh:

Dětský klub je ve školním roce 2020 od 13 hod do 18 hod. Základnou je prostor v 2NP na obecním úřadě (čp. 250). Děti mohou přicházet do klubu od 13h. Pokud přijedou děti autobusem, doprovázející osoba čeká na autobusové zastávce příjezdu autobusu a děti si do klubu odvede.

Děti tráví čas v klubovně v Činěvsi, kde se věnují různorodým hrám (uvnitř a venku), výtvarným činnostem či pohybovým aktivitám.

Informace na tel: 724 181 708 Ing. Zuzana Bittmanová, starostka, email: ou@cineves.cz

Dokumenty ke stažení

 

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení
")