Školní vzdělávací program

Obecní úřad oznamuje, že že příští týden od 26.2. do 1.3. nebude v ordinaci přítomen lékař, pouze sestra od 7:30 do 12 hodin. Zástup zajištěn. Obecní úřad žádá občany, aby v rámci údržby nového chodníku nesypali na chodník žádné posypové materiály, kromě soli. Totéž platí i pro nové vjezdy do domů. Výstavba chodníků bude pokračovat od 15.1.2024. Žádáme proto občany aby neparkovali u krajnice hlavní silnice od odbočky na Městec Králové po odbočku na Velenice. Děkujeme za pochopení. Kontejnery na bioodpad budou vyváženy do konce listopadu. Od 1.12.2023 bude kontejner umístěn pouze u obecního úřadu.

Vzdělávací program naší mateřské školy

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP ) „Pojď si hrát, budeme svět poznávat!“ je vlastním programem naší mateřské školy, jehož zpracování vychází z legislativně stanoveného dokumentu pro mateřské školy - Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV).

Program „Pojď si hrát, budeme svět poznávat!“ je strukturován do šesti hlavních tematických bloků. Za hlavní tématické bloky jsme zvolili úvodní blok pro seznámení, čtyři dle ročních období a jedno dle činností směřujících k závěrečné přípravě předškoláků pro vstup do školy.

Tématické bloky:

  1. Naše školička
  2. Barevný podzim
  3. Bílá zima – slavnostní čas
  4. Bude ze mě všeználek
  5. Rozkvetlé jaro
  6. Slunečné léto

Činnosti vycházejí ze střídání ročních období, svátků a významných událostí. Ty souvisí s každodenní realitou života dítěte a dávají jim tak možnost nenucenou cestou poznávat nové v přirozených souvislostech a tím se učit. Děti získávají své zkušenosti na základě prožitkového učení. Činnosti jsou vedeny tak, aby probouzely v dětech touhu poznávat a chuť seznamovat se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité. Hlavním cílem při plánování činností v rámci ŠVP je dosáhnout u dětí ukončujících docházku v mateřské škole očekávané klíčové kompetence podle RVP PV - kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence činnostní a občanské.

V denním programu klademe důraz na to, aby průběh celého dne působil z hlediska dítěte jako hra, při které je učitelka nejen kamarádem, ale současně taktním rádcem i přirozenou autoritou. Učitelka působí nenásilně, citlivě a vždy ponechává dětem dostatek prostoru. Zároveň respektuje zájem, individuální potřeby a vývojové zvláštnosti dítěte. Pestrou nabídkou různorodých činností rozvíjí jeho schopnosti a dovednosti.

Obsah tématických bloků je propracován tak, aby příliš nesvazoval učitelky a ty mohly nabídnout dětem různorodé činnosti. Při tvorbě ŠVP v jeho konkrétnější podobě (třídní vzdělávací program) je využito motivačních příběhů, jehož hlavní postava provází děti celým ročním programem.

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení
")