Platby

Obecní úřad žádá občany, aby v rámci údržby nového chodníku nesypali na chodník žádné posypové materiály, kromě soli. Totéž platí i pro nové vjezdy do domů. Děkujeme za pochopení. Kontejnery na bioodpad budou vyváženy do konce listopadu. Od 1.12.2023 bude kontejner umístěn pouze u obecního úřadu.

Měsíční poplatky

MĚSÍČNÍ poplatky hradí rodiče ve 2 položkách: úplatu + stravné

Způsob placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání je v hotovosti v Mateřské škole Činěves ve dvou předem určených dnech mezi 10. a 15. dnem v měsíci.


Částka:
a) úplata 250,-Kč - úplata za celodenní vzdělávání
b) stravné - přesná výše částky zveřejněna na nástěnce od 8. do 15. dne v měsíci


Stravné se řídí rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č.2 vyhlášky č. 107/2005 Sb. Vyhláška o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Odhlášení obědů či odpoledních svačin na telefonu do 7 hod.

Stravné pro děti do 6 let:

● přesnídávka 7,- Kč ● oběd 20,- Kč ● svačina 7,- Kč ● pitný režim 3,- Kč

Celodenní stravné 37,- Kč, polodenní stravné 30,-Kč.

Stravné pro děti od 7 let: (děti, které dosáhnou sedmi let v příslušném školním roce):

● přesnídávka 8,- Kč ● oběd 24,- Kč ● svačina 8,- Kč ● pitný režim 3,- Kč

Celodenní stravné 43,-Kč, polodenní stravné 35,- Kč.

 

 


Další platby - akce pro děti:

- akce pro děti jsou hrazeny aktuálně před konáním akce, termíny výběru jsou rodičům oznámeny předem na nástěnce v šatně

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení
")