Školní řád, Režim dne

Dovolená obecní úřad 20.-21.2.2019

Denní režim

6:30 - 8:00 Příchod dětí do školky - spontánní hry, pohybové hry, námětové hry
8:00 - 8:30 Tělovýchovná chvilka - ranní kruh, zdravotně preventivní pohybové aktivity, relaxační cvičení
8:30 - 9:00 Přesnídávka
9:00 - 9:30 / 10:00 Dopolední tématická činnost - řízené činnosti individuální, skupinové - plnění rámcových a specifických cílů ŠVP
9:30 / 10:00 ­- 11:30 Pobyt venku - hry na zahradě, vycházky do okolí.
11:30 - 12:15 Oběd
12:15 - 12:30 Hygiena
12:30 - 14:30 Spánek / odpočinek
14:30 - 14:45 Vstávání, hygiena
14:45 - 15:15 Odpolední přesnídávka
15:15 - 16:00 Volné hry, vyzvedávání dětí - individuální práce s dětmi, při pěkném počasí pobyt venku

Denní režim se může přizpůsobit individuálním či aktuálním potřebám dětí.

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení