AKTUALITY


Vážení rodiče,

na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství a po dohodě se zřizovatelem v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, paragraf 3, odst.2, bude Mateřská škola Činěves z důvodu šíření viru COVID 19 uzavřena s účinností od úterý 17.3.2020 do ODVOLÁNÍ.

Vzhledem k vážnosti situace se snažíme chránit především zdraví vašich dětí, ale také zdraví vaše i zaměstnanců mateřské školy. O dalším průběhu vás budeme informovat prostřednictvím sms a webových stránek.

Rodiče však mají nárok na vystavení potvrzení na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření MŠ. Toto potvrzení vystavuje ředitelka MŠ Činěves po předchozí domluvě.

Veronika Korpassová, DiS


 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA PROVOZ 2021 – 2022

Mateřská škola Činěves, okres Nymburk; Činěves 184, 28901 Dymokury

Zřizovatel: Obec Činěves, zastoupená Ing. Zuzanou Bittmanovou

Ředitelka: Mgr.Bc. Kateřina Roudná

Zástupce ředitele: Veronika Korpassová, DiS

 

Plánované výnosy 2021 2022

Příspěvek od zřizovatele 220 000 Kč 225 000 Kč

Rozpočet KÚ 1 435 000 Kč 1 450 000 Kč

Ostatní výnosy (úplata, úroky) 37 000 Kč 39 000 Kč

Celkem 1 692 000 Kč 1 714 000 Kč

 

Plánované náklady 2021 2022

Energie 70 000 Kč 75 000 Kč

Náklady na mzdy KÚ 1 435 000 Kč 1 450 000 Kč

Ostatní náklady 187 000 Kč 189 000 Kč

Celkem 1 692 000 Kč 1 714 000 Kč

 

 

 

NÁVRH ROZOČTU NA ROK 2020

Mateřská škola Činěves, okres Nymburk

 

Plánované výnosy

Příspěvek od zřizovatele 215 000 Kč

Příspěvek KÚ 1 415 000 Kč

Ostatní výnosy (úplata, úroky) 35 000 Kč

Celkem 1 665 000 Kč

 

Plánované náklady

Energie 68 000 Kč

Náklady na opravy a údržbu 23 000 Kč

Spotřeba materiálu z DDHM a DDNM 63 500 Kč

Ostatní služby 95 500 Kč

Mzdové náklady 1 415 000 Kč

Celkem 1 665 000 Kč

 

 

 

 

 


Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu v roce 2018

Celkem k 31.12.2018 vyčerpáno 1 419 36,00 Kč.

Řádek číslo Účelový
znak
Ukazatel Skutečně čerpáno k 31.12.2018 Vráceno v průběhu roku na účet kraje Skutečně použito k 31.12.2018 Předepsaná výše vratky při fin. vypořádání
1 a b 1 2 3 4 = 1-2-3
2   A.1. Neinvestiční dotace celkem 1 419 362,00 0,00 1 419 362,00 0,00
3   v tom:        
4 33353 Přímé náklady na vzdělávání celkem 1 419 362,00 0,00 1 419 362,00 0,00
5   z toho: a) platy 1 009 847,00 0,00 1 009 847,00 0,00
6   b) OON 28 400,00 0,00 28 400,00 0,00
7   c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 381 115,00 0,00 381 115,00 0,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
NA PROVOZ 2020-2021
Mateřská škola Činěves, okres Nymburk; Činěves 184, 28901 Dymokury
Zřizovatel: Obec Činěves, zastoupená Ing. Zuzanou Bittmanovou    
Ředitelka: Mgr.Bc. Kateřina Roudná        
Zástupce ředitele: Veronika Korpassová, Dis.      
               
Plánované výnosy   2020   2021  
Příspěvek od zřizovatele 215 000 Kč 220 000 Kč  
Rozpočet KÚ 1 420 000 Kč 1 435 000 Kč  
Ostatní výnosy (úplata, úroky)     35 000 Kč 37 000 Kč  
Celkem 1 670 000 Kč 1 692 000 Kč  
               
Plánované náklady   2020   2021  
Energie 65 000 Kč 70 000 Kč  
Náklady na mzdy KÚ 1 420 000 Kč 1 435 000 Kč  
Ostatní náklady 185 000 Kč 187 000 Kč  
Celkem 1 670 000 Kč 1 692 000 Kč  
               
V Činěvsi 5.11.2018          

 

Mateřská škola Činěves, okres Nymburk
       
  Návrh rozpočtu na rok 2019
       
Plánované výnosy  
Příspěvek od zřizovatele     210 000 Kč
Příspěvek KÚ 1 400 000 Kč
Ostatní výnosy (úplata, úroky)     32 000 Kč
Celkem 1 642 000 Kč
       
       
Plánované náklady  
Energie 65 000 Kč
Náklady na opravy a údržbu 20 000 Kč
Spotřeba materiálu a náklady z DDHM a DDNM 62 500 Kč
Ostatní služby 94 500 Kč
Mzdové náklady 1 400 000 Kč
Celkem 1 642 000 Kč
       
V Činěvsi 5.11.2018  

 

 


 

 

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení